Nội thất bệnh viện

Nội thất bệnh viện là các trang thiết bị y tế được cung cấp, lắp đặt trong bệnh viện phục vụ việc khám chữa bệnh.

Nội thất bệnh viện rất phong phú, nó bao gồm:

– Các thiết bị máy móc phục vụ khám chữa bệnh.

– Các loại tủ trong bệnh viện.

– Các loại giường chăm sóc bệnh nhân.

– Các loại bàn khám chữa bệnh, bàn chức năng.

– Thiết bị phòng mổ.

– Các loại xe, cáng chở bệnh nhân.

– Các loại giá treo, giá đỡ.

– Chậu rửa, bồn rửa chuyên dụng.

– Bàn, ghế chuyên dụng trong bệnh viện.

– Hệ thống khí trung tâm.