Hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng MEF130

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế:

1.  Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO13485 : 2016.

2.  Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015.

3.  Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 14001 : 2015.

4.  Giấy phép đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế.

5.  Phiếu chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm.