Giường bệnh viện

Giường bệnh viện là một trong những sản phẩm thiết yếu trong bất cứ bệnh viện nào. Giường được sử dụng cho chăm sóc bệnh nhân nằm nội trú, cho các thủ thuật tại các khoa chức năng của bệnh viện.

Giường bệnh viện bao gồm:

– Các loại giường sử dụng cho chăm sóc bệnh nhân:

+ Giường Inox cho bệnh nhân nội trú.

+ Giường đa chức năng Inox.

+ Giường đa chức năng chạy điện.

– Các loại giường chuyên dụng cho các thủ thuật trong bệnh viện:

+ Giường cho bệnh nhân chạy thận.

+ Giường cho khám bệnh tại các phòng khám chức năng.