Bàn đẻ

  • Bàn đẻ

    Model: B5-0250

    Bàn đẻ là thiết bị chính sử dụng trong phòng đẻ để giúp sản phụ có tư thế nằm đẻ tốt nhất, đồng thời thuận tiện cho các thao tác của bác sỹ.