Que đè lưỡi

  • Que đè lưỡi gỗ TANA

    Model: N/A

    Que đè lưỡi dùng để khám miệng, lưỡi, họng, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trước sự lây nhiễm của các bệnh nguy hiểm qua đường miệng.