Tay khí treo trần

  • Tay khí treo trần

    Model: AI13-1000

    Tay khí treo trần giải quyết được hầu hết các vấn đề về nhu cầu mở rộng các thiết bị một cách hiệu quả. Các thiết bị về khí y tế, các ổ cắm điện, video, móc treo dịch truyền, các thiết bị truyền tải thông tin, v.v..