Tủ sấy tĩnh

  • Tủ sấy dược liệu

    Model: TS4-0130

    Tủ sấy dược liệu hay tủ sấy tĩnh là loại tủ sấy gió nóng tuần hoàn, dược liệu được cho vào khay sấy và được sấy khô nhờ gió nóng tuần hoàn trong tủ.